Archive for marzec, 2018

Wizyta Gospodarska Prezydenta w firmie SI „Pomorzanka”

Posted by

Prezydent od początku kadencji konsekwentnie spotyka się z lokalnymi przedsiębiorcami i poznaje specyfikę starogardzkich firm. 14 marca br. Janusz Stankowiak odwiedził Zbigniewa Gulgowskiego prezesa zarządu Spółdzielni Inwalidów POMORZANKA. Towarzyszył mu Tadeusz Błędzki naczelnik Wydziału Inicjatyw Gospodarczych. Podczas spotkania goście zobaczyli m.in. jak szyje się pokrycia na siedzenia lotnicze.

Pomorzanka, chociaż – jak mówi jej prezes – to już emerytka, bo skończyła 60 lat, ciągle aktywnie działa na rynku usług szwalniczych. Dawniej słynęła wyłącznie z produkcji rękawic ochronnych i pościeli. Praca odbywała się nie tylko w zakładzie, ale również w domach zatrudnionych. Popularne było wówczas tzw. chałupnictwo.

Dzisiaj 60 % produkcji to pokrycia foteli lotniczych. Panie szyją też ubrania robocze, siatki maskujące, kaptury ochronne, daszki i szelki dla psów. 90% tych wyrobów trafia do zagranicznych kontrahentów z Niemiec, Danii i Szwecji. Starogardzka Spółdzielnia jest też producentem mundurów. Zuchy i harcerze, którzy zaopatrują się w gdańskiej „dziupli” pewnie wiedzą, że mundury, które zakładają na zbiórki i obozy, są uszyte w Starogardzie.

– Nie przestaliśmy szyć pościeli, ale robimy to na mniejszą skalą i na eksport – mówił prezes Gulgowski. – Produkujemy około 1000 kompletów miesięcznie, w zależności od potrzeb klienta. Sezonowo szyjemy też kołdry oraz elementy wyposażenia sypialni. Zdarzyło się nam nawet szyć pokrycie na łóżko dla królowej duńskiej – pochwalił się gospodarz. – Jesteśmy elastyczni i otwarci. Mówiąc szczerze – wszystko co można uszyć, uszyjemy.

W niedalekiej przyszłości planują powrócić do współpracy z wojskiem i szyć spodnie do mundurów dla żołnierzy.
Obecnie w czterech szwalniach pracuje około 80 szwaczek, ale w całym zakładzie zatrudnionych jest  130 osób. 70 % kadry stanowią osoby niepełnosprawne.

– Od początku jesteśmy Zakładem Pracy Chronionej. Pracują u nas osoby z I, II i III grupą inwalidzką. Wielu z nich potrzebuje stałej opieki, którą im zapewniamy. Podobnie jak dodatkowy urlop oraz dotacje do wyjazdów rehabilitacyjno-leczniczych W Spółdzielni znajduje się też gabinet lekarski i sala rehabilitacyjna – kontynuował prezes. – Dawniej Zakłady Pracy Chronionej Państwo mocno wspierało. Dzisiaj ta polityka się zmienia i pracodawcy rezygnują z zatrudniania osób niepełnosprawnych. Powoli stajemy się ”dinozaurami”, jeśli chodzi o ten styl prowadzonej działalności. Dlatego staramy się popularyzować ideę tworzenia miejsc dla osób niepełnosprawnych. Należymy do POPON czyli Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. W 2015 roku otrzymaliśmy tytuł LODOŁMACZA barier – kontynuował prezes.

Ich jedynym problemem – o którym wspomniał Zbigniew Gulgowski – jest brak młodych wykwalifikowanych szwaczek. – Nasza kadra się starzeje i nie ma komu zastąpić pań, które często są już na emeryturach i dorabiają sobie u nas. Brakuje nam szwaczek, krawcowych i mechaników maszyn – przyznał.

Zbigniew Gulgowski zasygnalizował władzom miasta, potrzebę przywrócenia w Starogardzie dawnych szkół zawodowych. – Kiedyś w Starogardzie był Zespół Szkół Skórzanych. Dzisiaj trudno nawet o ucznia, który chciałby się w ramach praktyk w zakładzie przyuczyć do zawodu – wyjaśniał prezes Spółdzielni. – Bardzo chętnie przyjmiemy uczennice bądź uczniów, którzy chcieliby się nauczyć profesjonalnego szycia.

Tradycyjnie po zakładzie gości oprowadził prezes. Pokazał im szwalnie oraz produkty i proces ich powstawania. Prezydent zobaczył, jak szyje się pokrowce i ubrania robocze. Zwiedził pomieszczenie, w którym robi się wykroje, pakuje towary i organizuje wysyłkę do klienta. Z rozmowy z mistrzynią oddziału szwalni B – Alicją Hoffmann dowiedział się, że w ciągu dnia ok. 30 szwaczek podzielonych na trzy zespoły jest w stanie uszyć ok. 250 gotowych elementów kompletnego pokrycia siedzenia lotniczego. Miesięcznie klient z Niemiec odbiera od Spółdzielni od 1000 do 1500 kompletów. Miał też okazję zobaczyć taki pokrowiec i przyjrzeć się temu, jak wielkiej precyzji i staranności wymaga jego uszycie.

Uczestnicy spotkania Spółdzielni Inwalidów Pomorzanka z władzami miasta Starogard Gdański.

Oprócz gości i prezesa Spółdzielni w spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Spółdzielni : Hanna Żuralska – Kierownik Działu Kadr, Grzegorz Pałubicki – Kierownik Działu Handlowego , Grzegorz Szczodrowski – Kierownik Produkcji oraz Zbigniew Klaman, który w zakładzie odpowiada za park maszynowy. Obecne były też Przewodnicząca Związków Zawodowych Solidarność Hanna Orlikowska oraz Dorota Rambowska Kierownik Działu Jakości.

Posiedzenie SKBO

Posted by

W dniu 07.03.2018 odbyło się posiedzenie Prezydium Społecznego Komitetu Budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego z udziałem: Starosty Starogardzkiego- L. Burczyka, Wójta Gminy Starogard Gd. S. Połoma oraz przedstawicieli Prezydenta Miasta: T. Błędzkiego i J. Karczyńskiego.

Spotkanie otworzył Przewodniczący SKBO – Zenon Sobiecki stwierdzając, iż środowisko jest zaniepokojone pracami nad budową obwodnicy. Nie zrozumienie budzi stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i GDDKiA, które podważają określone rozwiązania techniczne, które były na bieżąco konsultowane z GDDKiA. Sytuacja ta powoduje brak rozstrzygnięcia co do wyboru korytarza przebiegu obwodnicy. Fakt ten również powoduje, że nie można wystąpić z wnioskiem o decyzję środowiskową.

Ponadto nie wiadomo na jakiej podstawie Ministerstwo Infrastruktury używa argumentu, że koszt 1 km wynosi 45 mln PLN to nie jest zgodne z tym co przedstawia opracowujący dokumentację z Transprojektu – 18,5 mln PLN.

Uczestnicy spotkania podczas dyskusji uznali, że jest to celowe działanie, aby decyzję w sprawie budowy obwodnicy odłożyć na czas późniejszy. W związku z taką sytuacją SKBO i SKB-ZP postanowiły wystąpić z pismem do Ministra A. Adamczyka o wyjaśnienie wątpliwości.

Przedsiębiorcy o zatrudnianiu cudzoziemców

Posted by

W dniu 28 lutego 2018r. z inicjatywy SKB-ZP oraz PUP odbyło się spotkanie 50 przedsiębiorców poświęcone sytuacji na rynku pracy oraz problematyce zatrudniania cudzoziemców. Gośćmi spotkania byli: Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Joanna Witkowska, V-ce Starosta – Kazimierz Chyła, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Arkadiusz Banach oraz przedstawiciele kierownictwa Straży Pożarnej i Okręgowej Inspekcji Pracy.

Uczestnicy otrzymali wyczerpujące informacje na temat sytuacji na wojewódzkim i powiatowym rynku pracy oraz informacje o udziale obywateli Ukrainy na rynku pracy. Warto zaznaczyć, że obserwujemy na terenie powiatu starogardzkiego systematyczny wzrost zatrudniania cudzoziemców. W 2016r. zarejestrowano 1 315 oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców, a w 2017r. – 5 120 a do końca lutego 2018r. – 818.

Zapoznano uczestników spotkania z zasadami zatrudniania cudzoziemców według przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018r. tj. zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracje oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Przedstawiono również cele i zasady kontroli pobytu i zatrudniania cudzoziemców przez Straż Graniczną i kontroli legalności zatrudnienia przez PIP oraz konsekwencje w przypadku naruszania przepisów.

W trakcie panelu dyskusyjnego pojawiło się kilka ciekawych propozycji.  Większość uczestników uznała, że jest duże zapotrzebowanie na spotkania o charakterze warsztatowo-konferencyjnym w zakresie zatrudniania cudzoziemców.  Nakreślono również zarys współpracy pomiędzy podmiotami administracji publicznej a pracodawcami. Uczestnicy panelu wspólnie podkreślali rangę wsparcia cudzoziemców zamieszkujących na terenie Powiatu Starogardzkiego w adaptacji społeczno-zawodowej. Wsparcie takie szczególnie jest niezbędne w nauce języka polskiego, rozwiązywaniu problemów w relacjach z administracją oraz nabywaniu twardych i miękkich kompetencji zawodowych.

Warto nadmienić, iż SKB-ZP usilnie zabiega o utworzenia w Starogardzie Gdańskim „Zamiejscowego Oddziału ds. Legalizacji Zatrudniania Cudzoziemców”. Powstanie takiego oddziału wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców z południowej części województwa pomorskiego. Według zapewnień Wojewody Pomorskiego – Dariusza Drelicha jest duża szansa, aby taki oddział powstał w II połowie 2018r.

Członkowie klubu