Archive for styczeń, 2018

Spotkanie z kierownictwem PSSE

Posted by

22 stycznia SKB-ZP zorganizował robocze spotkanie przedsiębiorców, władz samorządowych (Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów) z kierownictwem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Z ramienia Strefy uczestniczyli: V-ce Prezes – Paweł Lulewicz oraz Dyrektor Zarządzający – Jacek Formela.

Przedmiotem spotkania było przedstawienie założeń do projektu Ustawy O Zasadach Wspierania Nowych Inwestycji.

W trakcie spotkania podkreślono, iż projekt ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy zamierzają w najbliższych latach budować nowe firmy, rozbudować lub inwestować w nowe linie technologiczne i maszyny. Godnym podkreślenia jest również fakt, iż działaniem nowych zasad będą tereny prywatne oraz zarządzający będzie miał możliwość nieodpłatnego uzyskania nieruchomości znajdujących się w zasobach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W trakcie spotkania uzgodniono, iż przedstawiciel PSSE jako zarządzający obszarami inwestycyjnymi będzie raz w miesiącu uczestniczył w dyżurach konsultacyjnych SKB-ZP.

Spotkanie z Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej

Posted by

16 stycznia z inicjatywy SKB-ZP odbyło się spotkanie 60 przedsiębiorców z Tomaszem Słaboszowskim – Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku i Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim – Małgorzatą Resmerowską. Dyrektor i Naczelnik US w sposób przystępny przedstawili: zmiany jakie nastąpiły w funkcjonowaniu Krajowej Administracji Skarbowej, zmiany w podatkach, które w 2018r. wchodzą w życie, ściągalność podatku VAT w województwie pomorskim i powiecie starogardzkim oraz zasady współpracy KAS z przedsiębiorcami.

Podczas dyskusji przedsiębiorcy zgłosili szereg pytań i uwag co do nowych rozwiązań i interpretacji. Na zakończenie uzgodniono kontynuować dobrą współpracę SKB-ZP z IAS oraz miejscowym US. Dyrektor Tomasz Słaboszowski zadeklarował współpracę w zakresie konsultacji, odpowiedzi na kierowane pytania i zgłaszane uwagi.

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu

Posted by

15 stycznia odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu SKB-ZP w firmie „Logistyk” w Pelplinie. Członkowie Zarządu zapoznali się z funkcjonowaniem jednego z najnowocześniejszych zakładów w branży piekarniczej w województwie pomorskim. Zakład jest przykładem w jaki sposób środki unijne mogą wpłynąć na rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw. Duże wrażenie zrobiły nowoczesne w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne, które łączą w sobie wszystkie dotychczas wykonywane czynności metodą tradycyjną w wypieku pieczywa.

Zdjęcia Rafał Laskowski – Express Biznesu

Uroczyste spotkanie 22.12.2017

Posted by

22 grudnia w siedzibie SKB-ZP odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne kierownictwa naszej organizacji z V-ce Marszałkiem WP – Krzysztofem Trawickim, Prezydentem Miasta – Januszem Stankowiakiem, V-ce Prezydentami: Przemysławem Bieskiem – Talewskim, Maciejem Kalinowskim, Starostą – Leszkiem Burczykiem i V-ce Starostą – Kazimierzem Chyłą.

W trakcie spotkania podsumowano dokonania SKB-ZP w minionym roku oraz w życzliwej atmosferze dyskutowano nt. dalszej efektywnej współpracy z władzami samorządami na rzecz intensywnego rozwoju miasta i powiatu. Uczestnicy spotkania podkreślali na zaangażowanie władz miejskich i powiatowych na rzecz szerokiego frontu inwestycyjnego w zakresie infrastruktury drogowej, renowacji, rewitalizacji, ochrony środowiska i poprawy funkcjonowania służby zdrowia. Na zakończenie Prezes SKB-ZP wręczył gościom symboliczne prezenty gościom.

Członkowie klubu