Aktualności

Posiedzenie Zarządu SKB-ZP

Planowane posiedzenie zarządu (po przerwie wakacyjnej) odbędzie się 14.09.2021r. w formie bezpośredniego spotkania, jednak z zachowaniem rygorów sanitarnych (odstęp, dezynfekcja, […]

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne dotyczące Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027

W miesiącu wrześniu br. przystąpiliśmy do konsultacji społecznych oraz dialogu w przedmiocie planowanych Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027. […]

Czytaj więcej

Planowany „Klaster Energetyczny”

Z inicjatywy przedsiębiorców, starosty starogardzkiego, prezydenta miasta oraz gmin ościennych a także SKB-ZP podjęto rozmowy zmierzające do powołania Klastra Energetycznego. […]

Czytaj więcej

„Spotkania Środowe” przedsiębiorców ze specjalistami

Z dniem 8 września br. wznowiliśmy cykl spotkań tematycznych, w których Członkowie Związku mają możliwość bezpośredniego dialogu, zadawania pytań specjalistom […]

Czytaj więcej

Budowa Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia gospodarczego

Dnia 31 sierpnia br. odbyła się I Konferencja (z cyklu sześciu) prowadzona w formie warsztatów, w których uczestniczyli przedsiębiorcy, przedstawiciele […]

Czytaj więcej

Walne Zgromadzenie Członków SKB-ZP

W dniu 22 czerwca br. w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gd. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Starogardzkiego Klubu Biznesu […]

Czytaj więcej

SOLIDARNOŚĆ

W pandemii dodatkowej wartości nabiera słowo „solidarność” stwierdza Barbara Stanuch, prezesa SKB-ZP w przeprowadzonym wywiadzie „Magazynu Pomorskiego” nr 4 /2021r. […]

Czytaj więcej

GRATULUJEMY !!!

Składamy serdeczne gratulacje Pani Naczelnik i Pracownikom Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gd. za zdobycie I miejsca w konkursie „Urząd Skarbowy […]

Czytaj więcej

Starogardzki Klub Biznesu przystąpił do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MiŚP

Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców (SKB-ZP) przystąpił zgodnie z potwierdzoną decyzją wydaną w dniu 06.04.2020 przez Rzecznika MiŚP do […]

Czytaj więcej

Sztab Pomorskich Przedsiębiorców

Od 16.03.2020 organizacje pracodawców z województwa pomorskiego spotykają się regularnie w trybie online, które na bieżąco opracowują wnioski i apele […]

Czytaj więcej

Członkowie klubu