Aktualności

Submenu

W skrócie

Grzegorz Borzeszkowski ponownie Prezesem SKB – ZP

Za nami Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związku Pracodawców. Była to doskonała okazja do podsumowania działalności SKB - ZP w minionych latach, omówienia najbliższych planów i oczywiście wyborów nowego Prezesa.

Delegacja gruzińskiego miasta Gori w SKB - ZP

W SKB-ZP wizytę złożyły władze miasta Gori (Gruzja): Zurab Jirkvelishvili, mer miasta Gori oraz jego doradca Shalva Tlashadze.

Wierzyczanki 2016

Najlepszym małym przedsiębiorstwem okazał się „Browar Kociewski”. Jego właściciel, Michał Chajewski, w trakcie Gali podkreślał, że nagroda jest wspaniałym prezentem, bo Browar obecnie obchodzi pierwsze urodziny istnienia. Prezydent Starogardu Gdańskiego docenił również średnie i duże przedsiębiorstwa. W powyższej kategorii „Wierzyczanka 2016” trafiła do Tomasza Pastwy, właściciela firmy „Sputnik”.

W trakcie uroczystości przyznana została również Honorowa Nagroda dla Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związku Pracodawców.

Rozmowy o Stefie Ekonomicznej

Z inicjatywy SKB-ZP w dniu 04.01.2017r. odbyło się spotkanie w PSSE poświęcone sprawom związanym z utworzeniem w Jabłowie na terenie prawie 30 ha Specjalnej Strefy ekonomicznej. Po decyzji Ministerstwa Rolnictwa o odrolnieniu terenów oraz uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zostały stworzone warunki do utworzenia strefy.

Podczas spotkania z V-ce Prezesem - A. Marszkiem Wójt Gminy Starogard – Stanisław Połom złożył oficjalnie wniosek wraz z niezbędnymi materiałami.

Ważna debata w SKB-ZP

Najważniejsze inwestycje wojewódzkie i miejskie, działania w ramach akcji zima, a także bieżące problemy przedsiębiorców były dziś omawiane w Starogardzie Gd. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związku Pracodawców, a uczestniczyli w nim m.in. Wicemarszałek pomorski Krzysztof Trawicki, Wiceprezydent miasta Przemysław Biesek - Talewski, Wicestarosta powiatu Kazimierz Chyła, dyrektorzy różnych instytucji i przedsiębiorcy.

Uroczyste spotkanie starogardzkich przedsiębiorców

W dniu 9 grudnia w Starogardzie Gdańskim Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców zorganizował uroczyste spotkanie opłatkowo – wigilijne, w którym udział wzięło ponad 200 przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządów, urzędów i instytucji.
Gościem tego uroczystego spotkania był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Kazimierz Smoliński, V-ce Marszałkowie woj. pomorskiego: Krzysztof Trawicki i Ryszard Świlski oraz J.E. ks. bp pelpliński Ryszard Kasyna.

Spotkanie z kierownictwem Starostwa

Z inicjatywy Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związku Pracodawców w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim zorganizowano spotkanie w sprawie projektu budżetu i przyszłorocznych inwestycji. Okazuje się, że będzie ich sporo, dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych przez powyższy samorząd.

Spotkanie z Wójtem Gminy Starogard

Członkowie Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców wzięli udział w obradach Rady Gospodarczej, która działa przy wójcie gminy Starogard Gdański. Tematy, które poruszali w trakcie rozmów, dotyczyły kilku istotnych dziedzin.

Spotkanie, które zorganizowane zostało w Urzędzie Gminy, rozpoczęło się od przedstawienia zebranym nowych stawek podatków. Kwestię opłat lokalnych uczestnikom obrad przybliżyła Elżbieta Sadowska.

Obwodnica Starogardu Gd.

Z inicjatywy Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związku Pracodawców zorganizowano spotkanie w sprawie budowy obwodnicy miasta. Wzięli w nim udział przedstawiciele SKB - ZP, społecznego komitetu budowy obwodnicy, gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz samorządowcy. Jak się okazało, trasa jest ujęta w rządowych planach i nie ma żadnego zagrożenia, by nie powstała w najbliższych latach.