Kalendarium wydarzeń

23.09.2021

Udział przedstawiciela SKB-ZP w XVI posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

22.09.2021

spotkanie środowe

Gościem spotkania będzie: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gd. Temat przewodni spotkania: „Podatki i zmiany ich przepisów”.

14.09.2021

posiedzenie Zarządu SKB-ZP

Przedmiotem posiedzenia będzie m.in. akceptacja proponowanych zmian do Statutu Związku oraz przystąpienie Związku do Klastra Energetycznego „Eko Kociewie” jako członek wspierający

08.09.2021

spotkanie środowe

Gość spotkania Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Temat przewodni spotkania: „Zmiany w prawie budowlanym”.

Aktualności

10.09.2021

Posiedzenie Zarządu SKB-ZP

Planowane posiedzenie zarządu (po przerwie wakacyjnej) odbędzie się 14.09.2021r. w formie bezpośredniego spotkania, jednak z zachowaniem rygorów sanitarnych (odstęp, dezynfekcja, […]

Czytaj więcej
10.09.2021

Konsultacje społeczne dotyczące Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027

W miesiącu wrześniu br. przystąpiliśmy do konsultacji społecznych oraz dialogu w przedmiocie planowanych Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027. […]

Czytaj więcej
09.09.2021

Planowany „Klaster Energetyczny”

Z inicjatywy przedsiębiorców, starosty starogardzkiego, prezydenta miasta oraz gmin ościennych a także SKB-ZP podjęto rozmowy zmierzające do powołania Klastra Energetycznego. […]

Czytaj więcej
08.09.2021

„Spotkania Środowe” przedsiębiorców ze specjalistami

Z dniem 8 września br. wznowiliśmy cykl spotkań tematycznych, w których Członkowie Związku mają możliwość bezpośredniego dialogu, zadawania pytań specjalistom […]

Czytaj więcej

Członkowie klubu