Aktualności

Submenu

W skrócie

Podziękowania za obecność podczas Gali Biznesu

Starogardzki Klub Biznesu - Związek Pracodawców pragnie serdecznie podziękować wszystkim przedsiębiorcom i osobom towarzyszącym za udział w uroczystej Gali Starogardzkiego Biznesu z okazji 25-lecia Powstania Pierwszej Organizacji Przedsiębiorców w powiecie starogardzkim.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy pod adresem dostojnych gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie i zaszczycili naszą uroczystość swoją obecnością:

1. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa -
Minister Kazimierz Smoliński

Srebrny Jubileusz Starogardzkich Przedsiębiorców

30 września Starogardzki Klub Biznesu- Związek Pracodawców uroczyście świętowali 25-lecie Powstania Pierwszej Organizacji Przedsiębiorców w województwie pomorskim i powiecie starogardzkim.

Przedsiębiorcy SKB-ZP z wizytą w Ministerstwach

W dniu 31.08. na zaproszenie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwigi Emilewicz przebywała delegacja SKB-ZP w składzie Mariusz Szwarc V-ce Prezes, Jerzy Suchomski V-ce Prezes, Edward Sobiecki Dyrektor. Przedmiotem była rozmowa na temat przygotowywanej Ustawy o Samorządzie Gospodarczym. W trakcie spotkania zwrócono uwagę na fakt, iż proponowana obowiązkowa przynależność do samorządu jest bardzo źle przyjmowana przez przedsiębiorców. Ponadto dużo wątpliwości budzi problem wysokości składek.

Przedsiębiorczość wśród młodzieży

W dniach 3 i 18 lipca przedstawiciele SKB-ZP po raz pierwszy wzięli udział w organizowanym przez Starostwo, Zespół Szkół Rolniczych w Bolesławowie, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w cennym przedsięwzięciu Business Week dla młodzieży poznającej tematykę przedsiębiorczości i zespołowego rozwiązywania problemów biznesowych w ramach atrakcyjnych warsztatów. SKB-ZP będzie tę inicjatywę wspierał.

Spotkanie ze Starostą

7 lipca odbyło się spotkanie Starosty Leszka Burczyka, V-ce Starosty Kazimierza Chyły i Członka Zarządu Patryka Gabriela z kierownictwem SKB-ZP- Grzegorzem Borzeszkowskim, Mariuszem Szwarcem, Elżbietą Rembiasz, Jerzym Suchomskim. Celem spotkania była poprawa wzajemnych relacji, komunikacji i wcześniej wypracowanej współpracy i konsultacji. Po wyjaśnieniu określonych spornych kwestii kierownictwo starostwa przystało na propozycję SKB-ZP powołania Rady Gospodarczej przy Staroście.

Przedsiębiorcy z Ministrem o Stadzie

Jaka przyszłość czeka nasze stado ogierów? To interesuje przedstawicieli Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związku Pracodawców. Spotkanie ty było kontynuacją działań z 4 maja br., które podjęto na wniosek Prezydenta i nowego kierownictwa Stada, aby wspólnie się zastanowić w jaki sposób przedsiębiorcy, a szczególnie Ci mający do niego ogromny sentyment mogliby się włączyć w przywrócenie jego świetności i aby niezależnie od swojej podstawowej działalności gospodarczej mogło bardziej służyć mieszkańcom i miłośnikom jeździectwa w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku.

W SKB-ZP o seniorskiej piłce nożnej

W ostatnim czasie z inicjatywy pracodawców zostały zorganizowane dwa spotkania poświęcone perspektywie piłki nożnej seniorskiej w Starogardzie Gdańskim. Przedsiębiorcy biorąc pod uwagę istniejącą jedną z najlepszych baz do uprawiania tej dyscypliny w województwie pomorskim (trzy nowoczesne obiekty z zapleczem) na których budowę i modernizację wydano prawie 20 mln zł, postanowili zastanowić się nad problemem, co można zrobić aby mieć piłkę nożną na odpowiednim poziomie, podobnie jak w Chojnicach, Kościerzynie, Bytowie, Wejherowie.

Wizyta w MEN

Na zaproszenie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Teresy Wargockiej przebywała delegacja SKB-ZP. W skład delegacji wchodzili:
1. Elżbieta Rembiasz- V-ce Prezes SKB-ZP
2. Edward Sobiecki- Dyrektor SKB-ZP
3. Zbigniew Ciecholewski- Właściciel firmy „Wentylacje Ciecholewski”
4. Jarosław Wasielewski- Właściciel firmy „Elmot”
5. Mirosław Stosik- Właściciel firmy „AB Uni Servis” - agencja zatrudnienia
6. Kazimierz Chyła- V-ce Starosta Starogardzki
7. Tadeusz Burczyk- Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych

Spotkanie z głównym analitykiem domu inwestycyjnego "Xelion" Piotrem Kuczyńskim

W dniu 07.06.2016r. z inicjatywy SKB-ZP odbyło się spotkanie przedsiębiorców z głównym analitykiem Domu Inwestycyjnego "Xelion", jednym z najbardziej cenionych analityków ekonomicznych w Polsce Piotrem Kuczyńskim.