Aktualności

Submenu

W skrócie

Uroczyste spotkanie starogardzkich przedsiębiorców

W dniu 9 grudnia w Starogardzie Gdańskim Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców zorganizował uroczyste spotkanie opłatkowo – wigilijne, w którym udział wzięło ponad 200 przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządów, urzędów i instytucji.
Gościem tego uroczystego spotkania był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Kazimierz Smoliński, V-ce Marszałkowie woj. pomorskiego: Krzysztof Trawicki i Ryszard Świlski oraz J.E. ks. bp pelpliński Ryszard Kasyna.

Spotkanie z kierownictwem Starostwa

Z inicjatywy Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związku Pracodawców w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim zorganizowano spotkanie w sprawie projektu budżetu i przyszłorocznych inwestycji. Okazuje się, że będzie ich sporo, dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych przez powyższy samorząd.

Spotkanie z Wójtem Gminy Starogard

Członkowie Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców wzięli udział w obradach Rady Gospodarczej, która działa przy wójcie gminy Starogard Gdański. Tematy, które poruszali w trakcie rozmów, dotyczyły kilku istotnych dziedzin.

Spotkanie, które zorganizowane zostało w Urzędzie Gminy, rozpoczęło się od przedstawienia zebranym nowych stawek podatków. Kwestię opłat lokalnych uczestnikom obrad przybliżyła Elżbieta Sadowska.

Obwodnica Starogardu Gd.

Z inicjatywy Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związku Pracodawców zorganizowano spotkanie w sprawie budowy obwodnicy miasta. Wzięli w nim udział przedstawiciele SKB - ZP, społecznego komitetu budowy obwodnicy, gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz samorządowcy. Jak się okazało, trasa jest ujęta w rządowych planach i nie ma żadnego zagrożenia, by nie powstała w najbliższych latach. 

Podziękowania za obecność podczas Gali Biznesu

Starogardzki Klub Biznesu - Związek Pracodawców pragnie serdecznie podziękować wszystkim przedsiębiorcom i osobom towarzyszącym za udział w uroczystej Gali Starogardzkiego Biznesu z okazji 25-lecia Powstania Pierwszej Organizacji Przedsiębiorców w powiecie starogardzkim.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy pod adresem dostojnych gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie i zaszczycili naszą uroczystość swoją obecnością:

1. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa -
Minister Kazimierz Smoliński

Srebrny Jubileusz Starogardzkich Przedsiębiorców

30 września Starogardzki Klub Biznesu- Związek Pracodawców uroczyście świętowali 25-lecie Powstania Pierwszej Organizacji Przedsiębiorców w województwie pomorskim i powiecie starogardzkim.

Przedsiębiorcy SKB-ZP z wizytą w Ministerstwach

W dniu 31.08. na zaproszenie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jadwigi Emilewicz przebywała delegacja SKB-ZP w składzie Mariusz Szwarc V-ce Prezes, Jerzy Suchomski V-ce Prezes, Edward Sobiecki Dyrektor. Przedmiotem była rozmowa na temat przygotowywanej Ustawy o Samorządzie Gospodarczym. W trakcie spotkania zwrócono uwagę na fakt, iż proponowana obowiązkowa przynależność do samorządu jest bardzo źle przyjmowana przez przedsiębiorców. Ponadto dużo wątpliwości budzi problem wysokości składek.

Przedsiębiorczość wśród młodzieży

W dniach 3 i 18 lipca przedstawiciele SKB-ZP po raz pierwszy wzięli udział w organizowanym przez Starostwo, Zespół Szkół Rolniczych w Bolesławowie, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w cennym przedsięwzięciu Business Week dla młodzieży poznającej tematykę przedsiębiorczości i zespołowego rozwiązywania problemów biznesowych w ramach atrakcyjnych warsztatów. SKB-ZP będzie tę inicjatywę wspierał.

Spotkanie ze Starostą

7 lipca odbyło się spotkanie Starosty Leszka Burczyka, V-ce Starosty Kazimierza Chyły i Członka Zarządu Patryka Gabriela z kierownictwem SKB-ZP- Grzegorzem Borzeszkowskim, Mariuszem Szwarcem, Elżbietą Rembiasz, Jerzym Suchomskim. Celem spotkania była poprawa wzajemnych relacji, komunikacji i wcześniej wypracowanej współpracy i konsultacji. Po wyjaśnieniu określonych spornych kwestii kierownictwo starostwa przystało na propozycję SKB-ZP powołania Rady Gospodarczej przy Staroście.